WAAROM IK HET CHRISTELIJK GELOOF verlaat
TJARKO EVENBOER

Januari 2020 heb ik het nieuws naar buiten gebracht dat ik het christelijk geloof achter mij gelaten heb. Ik begrijp dat dit voor sommigen onbegrijpelijk zal zijn. Veel mensen kennen mij als schrijver van christelijke boeken als ‘De wereldwijde vloed’. Ook was ik jarenlang actief in de evangelische- en pinksterstroming van het christendom. Vanaf de buitenkant lijkt het misschien een plotselinge bevlieging, maar in werkelijkheid is dit het resultaat van een jarenlang veranderingsproces. Ik vind het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe ik tot deze ommekeer gekomen ben. Daarom deze pagina, waarin ik open en integer de ‘reis’ beschrijf die ik doorgemaakt heb.

Sommige delen van mijn verhaal hebben vooral betrekking op de Bijbel, andere delen gaan in op de (on)logica achter de christelijke dogma's, weer andere delen hebben betrekking op de evangelische- en pinksterbeweging en haar geloofservaringen en kerkelijke cultuur. Voor het gemak heb ik het opgedeeld in hoofdstukken.

 1. PROBLEMEN MET HET OUDE TESTAMENT
 2. DE MENSELIJKHEID VAN DE BIJBEL
 3. STRAFVERZOENING, HEL EN EEUWIG OORDEEL
 4. PROBLEMEN MET JEZUS ALS BELOOFDE MESSIAS
 5. PROBLEMEN MET HET NIEUWE TESTAMENT
 6. DE AANBIDDING VAN MITHRA EN HET CHRISTELIJK GELOOF
 7. BIJNA-DOODERVARINGEN
 8. GOD MOET GROTER ZIJN RELIGIE
 9. BOVENNATUURLIJKE ERVARINGEN
 10. MASSA-HYPNOSE EN SUGGESTIE
 11. DE CHRISTELIJKE BRAINWASH
 12. TEN SLOTTE


Verder heb ik een aparte pagina gewijd aan 'De Wereldwijde Vloed'. In de onderstaande verklaring leg ik beknopt uit hoe ik nu naar de conclusies uit mijn boek kijk.

VERKLARING OVER 'DE WERELDWIJDE VLOED' EN 'DE STENEN GETUIGEN'


Tenslotte: ik ben uitgebreid geïnterviewd in de Mark In The Middle podcast. Meer dan een uur lang sprak ik openhartig met Mark Eikema over mijn veranderingsproces en wat het met mij deed als mens. Deze podcast is hier te beluisteren.

 
 
© Tjarko Evenboer