WAAROM IK HET CHRISTELIJK GELOOF VERLAAT
12. TEN SLOTTE

In de vorige hoofdstukken heb ik stap voor stap uitgelegd hoe het mogelijk is dat ik, als schrijver van geloofsverdedigende boeken als 'De Wereldwijde Vloed', op het punt gekomen ben dat ik niet meer in de Bijbel geloof en het christelijk geloof verlaat. Het was voor mij een heftige, intense, maar ook bevrijdende reis. Ik ben uiteindelijk tot ontdekking gekomen dat de werkelijkheid niet is zoals ik deze altijd zag als christen. De werkelijkheid is veel beter.

De conclusie die ik na lang zoeken heb getrokken, is dat het christendom niet de waarheid is en de Bijbel niet een goddelijk boek. Dit betekent niet dat ik ontken dat er een God of ‘hoger bewustzijn’ is. De echte God moet echter groter zijn dan het christelijk geloof – groter zelfs dan alle menselijke religies.

Zoals ik het nu zie zijn alle religies pogingen om het mysterie van God en het bovennatuurlijke in een doosje te stoppen, te ordenen, te systematiseren en vooral: het zich toe te eigenen zodat men kan zeggen dat het exclusief voor hen is. Maar het leven is een mysterie en de antwoorden zijn niet hapklaar.

Einstein geloofde ook in een God, maar hij meende dat hij zich onderscheidde van zowel fundamentalistische gelovigen als atheïsten in dat hij een gevoel van grote nederigheid had ten opzichte van de geheimen van de harmonie van de kosmos. Einstein zei: ‘We zijn als een klein kind dat een enorme bibliotheek binnenstapt vol boeken in vele talen. Het kind weet dat iemand de boeken geschreven moet hebben, maar het weet niet hoe. Het kind veronderstelt een mysterieuze orde in de rangschikking van al die boeken, maar kan deze niet goed bevatten. Dát is, volgens mij, de enige houding die zelfs de meest intelligente mens zou moeten aannemen richting God.’ Ik kan mij hier heel erg in vinden. Zowel atheïsten als christenen zouden nederiger en meer agnostisch mogen worden omtrent de mysteriën van het universum waarin we geplaatst zijn.

Ik kan momenteel ook goed accepteren dat ik niet alles begrijp. Juist het proces van zoeken, het mysterie proberen te ontrafelen, bevat zoveel schoonheid. Misschien is de zoektocht naar de grotere werkelijkheid achter dit alles wel het werkelijke doel van het leven zelf. Religie stopt met haar hapklare antwoorden en schijn van veiligheid juist dit zoeken. Het creëert een situatie waarin je niet nadenkt omdat de waarheid al in een boek staat.

Recent las ik de verhalen van de bekende worshipleider Marty Sampson (Hillsong) en Christa Black Gifford (Bethel Church) die ook het geloof verlaten hebben. Hun verhaal is zo herkenbaar en verwoordt precies waar ik doorheen ben gegaan. Het bevestigt me dat ik niet gek geworden ben, maar juist tot helderheid gekomen ben.

Het loslaten van mijn christelijke geloof heeft tot nu toe een enorme vrijheid en vrede in mij gebracht. Dat wat begon als een existentiële crisis voelt momenteel als een verlichting. Het is alsof ik de rode pil in de Matrix heb genomen. Alsof ik al die jaren sliep en nu eindelijk ontwaak en de realiteit zie zoals deze is.

Ik zie dat ik al die jaren in een illusie heb gezeten, onder een brainwash die me vastbond aan een religieus boek. Begrijp me niet verkeerd, er is, zo denk ik, wel een 'God' - alhoewel ik dat woord liever vermijd, omdat er zoveel christelijke associaties aan vast zitten. De realiteit rond die God is echter duizendmaal beter dan de verbleekte en gebrekkige ideeën die het christendom kent. De realiteit is veel beter, mooier en schitterender dan ik altijd dacht. En dat kan ook niet anders, want we zijn onderdeel van een duizelingwekkend schitterend universum en een ongelofelijk prachtige planeet. De schepper van zoiets kan niet zo bekrompen zijn als ik altijd dacht.

Ten slotte: ik ben gelukkig, ik ben hoopvol en ik ben dankbaar dat ik ben opgevoed met het besef dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik neem niemand iets kwalijk, ben op niemand boos en ben niet verbitterd naar christenen of ‘de kerk’. Ik ben tot nieuwe inzichten gekomen, dat is alles. Ik ben boven alles een dankbaar mens.

Dan rest mij nog om mijn excuses aan te bieden voor het feit dat ik jarenlang heb verkondigd dat de Bijbel de waarheid was en het christendom de enige ware godsdienst. Het spijt mij dat ik de evolutietheorie aanviel, en zelfs de creationistische visie verdedigd heb. Ik deed dat met de beste bedoelingen, en geloofde simpelweg dat het de waarheid was. Maar ik zie nu dat ik het verkeerd had. Het is niet gemakkelijk om terug te komen op je eigen overtuigingen, en het is zeker niet gemakkelijk om je eigen conclusies in boeken te herroepen. Toch zie ik het als mijn verantwoordelijkheid dat te doen.

De kans is groot dat christenen mij zullen verguizen vanwege mijn verandering van inzicht, en dat is niet erg. Ik ben zelf jarenlang christen geweest en begrijp dat soort reacties heel goed. Ik heb mijn verhaal niet opgeschreven vanuit bitterheid of omdat ik het beter denk te weten, maar slechts omdat ik meen christenen een verklaring verschuldigd te zijn nu mijn paradigma honderdtachtig graden is omgedraaid.

Wie het interessant vindt te weten hoe ik nu naar mijn boek 'De Wereldwijde Vloed' kijk en op welke punten ik anders ben gaan denken, verwijs ik naar mijn verklaring hierover op deze website.

Tjarko

 

 
 
© Tjarko Evenboer