vERKLARING VAN TJARKO EVENBOER OVER HET VERLATEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF
(02/2020)

Ik ben jarenlang een overtuigd christen geweest. Velen kennen mij als schrijver van een tweetal Bijbelverdedigende boeken, 'De Wereldwijde Vloed' en 'De Stenen Getuigen'. Recentelijk heb ik echter het nieuws naar buiten gebracht dat ik het christelijk geloof verlaten heb. Voor velen komt dit waarschijnlijk als een verrassing. Anderen, die dichterbij mij staan, weten dat deze ommezwaai niet zomaar kwam; het is het resultaat van een jarenlang proces van verandering. Door de jaren heen ontstonden er steeds grotere haarscheuren in mijn paradigma. Ik heb vragen gesteld, nagedacht, gelezen, en mij oprecht verdiept in tegenargumenten op mijn eigen overtuiging. Uiteindelijk heb ik voor mijzelf geconcludeerd dat ik er altijd naast zat. Ik ben geen christen meer en geloof niet meer in de Bijbel als ‘goddelijk’ boek. En ik sta daardoor niet meer achter de conclusies van mijn eigen christelijke boeken.

In mijn boeken verdedigde ik de Bijbel op alle fronten. In de jaren na de publicatie van 'De Stenen Getuigen' (2016) kreeg ik echter steeds meer problemen met de Bijbel. De eerste jaren probeerde ik mijn twijfels weg te werken door talloze theologische boeken en studies te lezen in de hoop ‘goede’ verklaringen te vinden die mijn geloof konden redden. Ik las een hele rits theologische uiteenzettingen, maar ik ontdekte keer op keer dat de argumentaties zwak en gezocht waren. Niets was sluitend, niets was werkelijk bevredigend. Het leken allemaal verwoede pogingen de Bijbel te redden, tegen beter weten in. Langzaam begon bij mij het besef te dagen dat ik er misschien al die jaren naast had gezeten.

Na jaren van oprecht zoeken maar niet vinden heb ik de handdoek in de ring gegooid. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat de problemen niet op te lossen zijn, omdat de Bijbel simpelweg een menselijk boek is vol onjuistheden en tegenstrijdigheden. Ik kwam in een geloofscrisis terecht, en mijn geloof bleek uiteindelijk niet meer te redden. Ik zie nu dat de argumenten van Bijbelkritiek vele malen sterker zijn dan die van de apologetiek. Ik wilde dat vroeger niet zien, maar het is waar.

Het is het licht van mijn voortschrijdend inzicht niet verbazend dat ik niet meer achter de conclusies van mijn christelijke boeken, de ‘De Wereldwijde Vloed’ en het fictieboek in het verlengde ervan, ‘De Stenen Getuigen’, sta. Het schrijven van ‘De Wereldwijde Vloed’ (2012) was een lang en intensief proces: zeven jaar lang deed ik onderzoek. Ik deed oprecht mijn best om bronnen goed te checken en de feiten eerlijk weer te geven. Ik deed mijn best zo objectief mogelijk te zijn en verdiepte me ook in heersende tegenargumenten. Toch zie ik, nu ik gebroken heb met mijn geloof, duidelijker de lacunes in mijn eigen argumentatie. Ik zie nu dat echte objectiviteit niet bestaat: als christen was ik bevooroordeeld en had ik blinde vlekken. Ik wilde simpelweg heel graag de Bijbel verdedigen. Sterker nog: dat de Bijbel 'de waarheid' was, stond al aan het begin van mijn zoektocht vast.

Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle christenen die hierdoor teleurgesteld zijn. Ik vat het ook zeker niet licht op. Het is niet gemakkelijk om terug te komen op je eigen werk; toch zie ik het als mijn verantwoordelijkheid hierover naar buiten te treden.

Tenslotte wil ik nog benadrukken dat niet alles aan mijn boeken verkeerd is: ze bevatten nog steeds een schat aan interessante parallelle mythen en legenden, die los van de conclusies die ik trek, boeiend zijn. Nog steeds vind ik de studie naar vergelijkende mythologie fascinerend. De ruwe data in mijn boeken is onverminderd interessant, maar ik sta niet meer achter de conclusies die ik destijds op basis van die data trok.

Voor wie het interessant vindt heb ik mijn reis van veranderende inzichten uitgeschreven. Verder heb ik, omdat ik het belangrijk vind duidelijk te maken op welke vlakken ik niet meer achter de conclusies in mijn eigen boeken sta, een verklaring geschreven waarin ik beknopt op mijn toenmalige argumenten in ga. Dit alles is hier onder te vinden.

 
 

LEES VERDER:

  • WAAROM IK HET CHRISTELIJK GELOOF VERLAAT.
    Voor wie geïnteresseerd is in hoe ik op het punt ben gekomen dat ik het christelijk geloof achter mij laat, heb ik mijn reis van veranderd inzicht uitgeschreven, opgedeeld in meerdere hoofdstukken.

  • VERKLARING OVER 'DE WERELDWIJDE VLOED'
    Hier ga ik in op mijn boek, en zet ik uiteen in welke opzichten ik nu niet meer achter mijn eigen conclusies sta.


© Tjarko Evenboer